La institució

Historia del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona

La creació de l’il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona data del 1906, tot i que els veterinaris ja treballaven en la idea des de la segona meitat del segle XIX, on apareixeren organitzacions professionals que acabarien essent els foments de l’actual col·legi. Joan Arderius va ser l’anima d’aquest projecte.

Destaquen les societats de previsió social, essent la Societat Veterinària de Socorros Mutuos el principal exponent a Espanya (1840-1859) i en la historia de la veterinària mundial, destaca la Sociéte Centrale de Médecine Veterinaire, que fou la primera associació al món (1944). En la historia particular,  a Madrid apareix la primera associació a Espanya, l’Acadèmia Médico-Veterinaria Matritense (1850), que va restar poc temps oberta. I a Catalunya anys després, l’Acadèmia Médico-Veterinaria Barcelonesa amb Jeroni Darder com vice-president redacta el primer projecte de reglament orgànic de veterinària espanyola, que foren una mena de estatuts sobre les activitats professionals, els ingressos a les escoles, etc... Totes aquestes Acadèmies van desaparèixer cap al 1870.

Posteriorment a Madrid apareix la Unión Veterinària, Sociedad Científico-Profesional, que s’encarrega de fer el Primer Congreso Nacional Veterinario al 1883, i crea la Liga Nacional de los Veterinarios Españoles (1884-1890). Cal destacar que durant els anys 1882-1884 apareixen nombroses associacions veterinàries.

L’any 1906 es crea el Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona.

El 1940 neix el Colegio Nacional y Provinciales de Veterinarios, que al 1957 passa a denominar-se Consejo General de Colegios Veterinarios de España i presenta el Projecte d’Estatuts de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola, que s’aprova el 25 de setembre de 1970. Els estatuts es van elaborar de nou al 1983 i es revisarien posteriorment al 1996 i 1997.

 

Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona

En l’assemblea del 23 de Desembre de 1905 s’acorda crear el Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona amb Joan Arderius al cap que proposa adaptar el reglament del Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Barcelona (una mena d’Estatuts).

El Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona queda constituït oficialment per efectes jurídics el 20 de Gener de 1906, i el 30 del mateix mes s’elabora el Reglamento del Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona. El 30 d’abril s’aproven els estatuts, que constaven de 13 capítols i 53 articles amb 3 articles addicionals.

El 1909 es comença a publicar el Boletín Informativo del Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Girona, destinat a la publicació dels acords del col·legi i documents oficials d’interès per la classe. Era quadrimestral i imprès a Figueres.

Els anys entre 1910 i 1930 son coneguts com als més fructífers i interessants del col·legi per la gran unitat que existia entre els col·legiats. Hi van destacar el gran nombre de concursos de bestiar.

La primera seu del Col·legi no se sap on era, però a partir del 1928 es creu que es trobava al carrer d’Auriga nº2 principal de Girona. Al 1952 es trasllada la seu al carrer Bernades nº12 (actual carrer Santa Clara nº4) i finalment s’estableix l’actual seu al carrer Cor de Maria nº 10 a l’any 1974.