Entitats veterinàries vinculades

CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
COL·LEGI DE VETERINARIS DE BARCELONA
COL·LEGI DE VETERINARIS DE TARRAGONA
COL·LEGI DE VETERINARIS DE LLEIDA
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA