COMISSIO DEONTOLOGICA

La Comissió Deontològica del Col·legi de Veterinaris de Girona és un òrgan autònom encarregat de vetllar pel compliment de les normes deontològiques de la professió veterinària i dirimeix les denúncies i conflictes a l'àmbit professional veterinari de la província de Girona.

Es constitueix com a òrgan de suport, estudi, consultiu i d’assessorament en els aspectes relacionats amb l’exercici de la veterinària des de la perspectiva de l’ètica i moral professional.

Està composta per Géraldine Hocsman, secretària del Col·legi, Jordi Cairó, Rafael Mendieta, Xavier Barnils i Fernando Jiménez.