COMISSIO DEONTOLOGICA

La comissió Deontológica del COVGi té com a objectiu fonamental preservar i elevar el prestigi de la professió.
Serà regida per allò que està regulat en els Estatuts del Col·legi de Veterinaris de Girona i per les Normes Deontològiques.

MEMBRES 

  • GERALDINE HOCSMAN CARMIO
  • ANTONI MARGENAT LUQUE             
  • RAFAEL MENDIETA FITER               
  • XAVIER BARNILS MARTINEZ                  
  • BERNAT SERDA BERTRAN
  • FERNANDO JIMENEZ GUIRADO