COMISSIO DEONTOLOGICA

La comissió Deontológica del COVGi té com a objectiu fonamental preservar i elevar el prestigi de la professió.
Serà regida per allò que està regulat en els Estatuts del Col·legi de Veterinaris de Girona i per les Normes Deontològiques.

MEMBRES 

  • MARGARITA ZURUTUZAR URQUIA   col·legiada numero 702
  • ANTONI MARGENAT LUQUE             col·legiat numero  589 
  • RAFAEL MENDIETA FITER               col·legiat numero  325
  • JORDI CAIRO VILAGRAN                  col·legiat numero  310
  • MAURICI MARTINEZ  TOME              col·legiat numero  540