Comissió de Promoció de la Salut

El Col·legi de Veterinaris de Girona forma part del Grup interprofessional de Promoció de la Salut juntament amb diferents col·legis que participen en el projecte impulsat per Dipsalut, el qual s’adreça a tots els professionals de la salut (veterinaris, metges, infermers, psicòlegs...), incloent tant els projectes que es desenvolupen en els tres grups de treball (Grup de Difusió i TIC, Grup de Recerca i Grup d’Actius en salut), com els que cada col·legi organitza, enfocat específicament al seu propi col·lectiu.

Cada col·legi professional que constitueix el Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut ha organitzat i dinamitzat activitats pròpies adreçades específicament als professionals de la salut del seu àmbit professional.

 

Aquesta comissió està integrada pels membres següents:

Alexandra Gonzalez Cateura

Alexandra Gonzalez Cateura

(col·legiada 700)