Comissió de Deontologia

La Comissió Deontològica del Col·legi de Veterinaris de Girona, com a òrgan autònom, és assessora de la Junta de Govern en les qüestions relatives a l'ètica i la deontologia professional.

 

Funcions 

    • Vetllar pel compliment de les normes deontològiques de la professió veterinària.
    • Dirimir les denúncies i conflictes a l'àmbit professional veterinari de la província de Girona.
    • Constituir-se com a òrgan de suport, d’estudi, de consulta i d’assessorament en els aspectes relacionats amb l’exercici de la veterinària des de la perspectiva de l’ètica i moral professional.
    • Identificar i promoure el debat i la presa de posició davant de situacions noves de la pràctica professional que plantegen dilemes morals.

 

 

La Comissió Deontològica està integrada pels membres següents:

Jordi Cairó Vilagran

Jordi Cairó Vilagran

PRESIDENT

(col·legiat 310)

Géraldine Hocsman Carmio

Géraldine Hocsman Carmio

SECRETÀRIA

(col·legiada 1052)

Xavier Barnils Martínez

Xavier Barnils Martínez

VOCAL

(col·legiat 1072)

Rafael Mendieta Fiter

Rafael Mendieta Fiter

VOCAL

(col·legiat 325)

Toni Margenat Luque

Toni Margenat Luque

VOCAL

(col·legiat 589)

Fernando Jiménez Guirado

Fernando Jiménez Guirado

VOCAL

(col·legiat 1135)