Comissió d'Animals de Companyia

La Comissió d’Animals de Companyia és un òrgan intern de participació del Col·legi de Veterinaris de Girona, format per col·legiats i col·legiades amb característiques comunes d’exercici professional.

 

Funcions

    • Debatre, proposar i defensar aspectes específics de la problemàtica professional.
    • Assessorar a la Junta del COVGi en temes professionals concrets i quan així ho sol·liciti.

 

Aquesta comissió està integrada pels membres següents:

Laia Borràs Catalan

Laia Borràs Catalan

PRESIDENTA

(col·legiada 1101)

 

Cedric Vergés Jiménez

Cedric Vergés Jiménez

VOCAL

(col·legiat 762)

Anna Rahola Lavall

Anna Rahola Lavall

SECRETÀRIA

(col·legiada 837)