COMISSIONS DEL COVGi

Les comissions col·legials són òrgans interns de participació del Col·legi de Veterinaris de Girona.

    • Cada comissió està formada per col·legiats i col·legiades amb anys d’exercici professional.
    • Debaten, proposen i defensen aspectes específics de la problemática profesional comuna.
    • Assessoren a la Junta del COVGi en temes professionals concrets i quan així ho sol·licita.