I CONGRÉS INTERNACIONAL DE SANITAT I BENESTAR ANIMAL

Del 15 al 17 de setembre

El Consejo General de Colegios Veterinarios subvencionarà cada inscripció amb 50 €. Els col·legiats hauran d’inscriure’s en la pàgina web del Congrés i pagar la quantitat total, però posteriorment cada col·legi realitzarà la subvenció pertinent als inscrits.

  • Del 15 setembre 2022 al 17 setembre 2022

    León | Fins l'1 de setembre 75€, fins el 14 de setembre 115€ (aconsegueix la teva subvenció de 50€)