DESGRANANT EL REGLAMENT (CE) 2073/2005 - Seminari online

ASPECTES CLAU PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS ALIMENTS FINS AL MOMENT DEL CONSUM

L'objectiu d'aquesta jornada és profunditzar en alguns aspectes del Reglament (CE) 2073/2005, a través d'una visió pràctica i aplicada des de diferents punts de vista, per tal d'aportar elements útils per l'operador econòmic, responsable de garantir i documentar-ne el seu compliment.

 

Informació addicional

  • 15 abril 2021 a les 11:00h

    | Gratuït