CURS AL COVGi - Aspectes teòrics, pràctics i legals per al diagnòstic de la tuberculosi bovina

Aspectes teòrics, pràctics i legals per al diagnòstic de la tuberculosi bovina