TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Per poder accedir a tots els tràmits, convenis i serveis disponibles al COVGi, cal estar col·legiat/da i entrar amb usuari i contrasenya a “El meu compte”.

 

Dintre dels tràmits administratius, podreu consultar tota la informació necessària per:

  1. Denúncies interposades per un propietari: què puc fer? com reclamar un deute pendent? què és el document de consentiment informat?...
  2. Ajudes per orfandat
  3. Perits de l'Administració de Justícia: inclusió anual a les llistes
  4. Apertura d'un centre veterinari: requeriments i normativa
  5. Farmaciola veterinària: com i on comunicar la tinença de farmaciola?
  6. Comunicació actuació veterinària: si procediu d'un altre col·legi i voleu exercir a la província de Girona
  7. CEXGAN: alta usuari i consultes
  8. Actuacions en cas de sospita de ràbia 
  9. Reserva sala: si voleu fer ús de les instal·lacions del COVGi