Registre i identificació de mascotes

A Catalunya, la identificació dels animals de companyia és obligatòria* des de l’any 1994, tal com estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Actualment es realitza mitjançant la implantació d’un sistema electrònic anomenat microxip. Es tracta d’un acte quirúrgic que només pot realitzar un/a veterinari/ària col·legiat/da, amb unes determinades condicions higièniques i sanitàries.

 

L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya (AIAC) és una base de dades informatitzada que facilita la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics extraviats o robats.

L'AIAC va ser creat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya el 1987 com un servei que la professió veterinària presta als propietaris d’animals de companyia i a la societat en general amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable.

A continuació, podeu consultar tota la informació necessària i descarregar els documents per als casos següents:

MICROXIP

El microxip permet incorporar les dades de la persona propietària i de l’animal a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya (AIAC). D’una banda, serveix per a que els propietaris notifiquin una pèrdua i, de l’altra, qualsevol persona pot utilitzar aquest canal per informar que s’ha trobat un animal.

Perquè aquest servei sigui eficaç i ràpid, cal que les persones propietàries mantinguin les seves dades actualitzades fins a la mort de l’animal.

 

En cas de pèrdua o trobada d’un animal identificat, és necessari comunicar-ho trucant als telèfons 93 418 92 94 o 900 264 734 Servei per animals perduts i trobats (fora de l’horari oficina).

 

Per a més informació, podeu accedir al web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya 

PETICIÓ D’UNA SEGONA TARGETA

Mitjançant aquest document de Petició de duplicat de targeta, la persona propietària pot  demanar un duplicat de la targeta d’un animal identificat en qualsevol centre veterinari.

Un cop realitzat el pagament, la persona propietària ha d’enviar el document amb el qual ha sol·licitat el duplicat signat, per correu postal o per correu electrònic a aiac@veterinaris.cat, juntament amb el comprovant de l’ingrés bancari.

A més, sol·licitant el duplicat de targeta, el propietari rebrà la targeta de l’AIAC juntament amb la placa QR.

PLACA AMB CODI QR

Des del juny de 2016, el servei de l’AIAC inclou també una placa amb codi QR per a la identificació de l’animal i el seu propietari

L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) posa a disposició dels seus usuaris una placa amb codi QR per penjar-la al collar de l’animal i agilitzar la identificació en cas de pèrdua. Les noves altes la rebran gratuïtament al final dels tràmits habituals. La resta d’usuaris podran obtenir-la sol·licitant-ne un a través del web. La persona usuària ha de fer arribar els documents a l’AIAC per correu postal, correu electrònic (aiac@veterinaris.cat) o de forma presencial.

En les noves altes, la placa amb codi QR es lliurarà a casa del responsable de l’animal, juntament amb la carta de les dades identificadores que consten a l’AIAC. 

Amb aquest servei, l’AIAC posa de manifest la seva voluntat de millorar l’atenció als propietaris/àries d’animals de companyia, alhora que compleix la Llei de protecció dels animals que estableix l’obligatorietat que gossos, gats i fures duguin un element identificador al collar, amb el nom de l’animal i del propietari, així com les dades de contacte del darrer.

DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES

Serveix per a notificar canvis de domicili, de telèfons, altres modificacions, així com per donar de baixa de l’animal.

Depenent de qui presenti el document de Modificació de dades per a la modificació de dades, el procediment serà un o altre:

  1. Si és la persona propietària, és obligatori adjuntar una fotocòpia del seu DNI i la seva signatura.
  2. Si és el/la veterinari/ària, cal que s’identifiqui en l’apartat corresponent del formulari i que signi el document, juntament amb la persona propietària. En aquest cas, però no cal aportar una fotocòpia del DNI del propietari.

Quan no sigui possible obtenir la signatura de la persona propietària, les modificacions i les baixes es faran sota la responsabilitat del veterinari/ària que signi el document.