Gestió de colònies felines

La problemàtica de les colònies de gats ve determinada pel creixement incontrolat de poblacions a la via pública. És una situació que, en els darrers anys, ha anat augmentant de forma considerable en molts indrets de Catalunya.

Cal tenir en compte que els problemes ocasionats per la ubicació d’una colònia no són tant sols de convivència entre veïns, sinó també de salut pública i d’impacte medi ambiental, depenent de la seva localització i dimensió.

Des de les corporacions professionals veterinàries catalanes, volem fomentar la identificació electrònica dels animals de companyia però també dels gats ferals que formen part d'una colònia controlada, tal com estableix el Text refós de la Llei de protecció dels animals.  Aquest control és competència de l'ajuntament del municipi on es troba la colònia.

Amb aquest conveni entre el Col·legi de Veterinaris de Girona (COVGi), l’Ajuntament i l'entitat col·laboradora que gestiona la colònia, es pretén establir un marc de treball que garanteixi les eines i els recursos necessaris per portar a terme el control de colònies de gats de carrer mitjançant la metodologia CERR (Captura-Esterilització-Registre-Retorn).

La finalitat del conveni és controlar i tendir a la reducció de la població i nombre de colònies de gats de carrer, mitjançant el control poblacional amb la identificació dels gats ferals amb microxip homologat. Aquest constitueix una eina fonamental pel seu control i per la bona gestió sanitària de les colònies en què s’integren dins del territori municipal, així com per la lluita contra les zoonosis transmissibles i per assegurar la salut pública.

És per això que, des del COVGi, considerem essencial la vostra participació en l’execució de l’esmentat conveni per tal de validar els protocols de treball en relació a la gestió dels animals i les intervencions veterinàries que se’n deriven, així com per assessorar i donar formació al personal voluntari i a la resta d’agents implicats en el projecte (personal coordinador, entitats protectores d’animals, etc.).

Per al correcte desenvolupament de l’activitat, el programa GIF-VET per a la gestió integral felina permet oferir una resposta eficaç davant la presencia creixent de gats ferals als carrers de molts pobles i ciutats de Catalunya i, al mateix temps, per a definir els protocols que garanteixen la salut pública i el benestar animal.

És imprescindible igualment dotar les persones que alimenten els animals dels instruments i coneixements necessaris perquè puguin gestionar de manera correcta i autònoma les seves colònies.

Per aquestes raons, el COVGi ofereix el Curs de Gestió de colònies felines online.