CERCADOR VETERINARI/ÀRIA COL·LEGIAT/DA

Registre de veterinaris

La col·legiació del veterinari/ària és obligatòria. És el primer pas per assegurar les bones praxis en qualsevol dels àmbits d’actuació professional i evitar l’exercici irregular.

És una garantia tant per als col·legiats/des com per a totes aquelles persones que utilitzen els serveis veterinaris, assegurant així els drets dels usuaris i consumidors.

 

En el Registre de Professionals del COVGi, hi apareixen tots aquells veterinaris/àries col·legiats/des al Col·legi de Veterinaris de Girona que exerceixen a la clínica veterinària d’animals de companyia.

 

Accediu al llistat complet dels professionals veterinaris col·legiats a la província de Girona.