TRASPÀS - 31/03/23 CENTRE VETERINARI PALAMÓS

TRASPÀS CENTRE VETERINARI PALAMÓS
És traspassa centre veterinari Palamós per jubilació.
Interessats trucar al 608 33 72 86.