Oferta - 14/05/21

Es necessita veterinari/ària per a realitzar substitucions a jornada completa a l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut a les comarques de Girona per els mesos de juny a setembre.

Tasques a realitzar: Control sanitari en escorxadors i sales d’especejament i realització de les actuacions derivades del procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació de productes alimentaris en aquests establiments.

Sou: 3.112,03 euros bruts/mes

Enviar currículum a: personalsalut.generalitatgirona@gencat.cat