Oferta - 13/05/21

Assistència Veterinària- Hospital Veterinari de Vic ofereix una plaça de veterinari a jornada completa i sou segons condicions del conveni laboral veterinari.

Interessats contactar per telf. 93. 8852264 o per mail a aclinvet@yahoo.es