Oferta - 13/04/21

Lloc:
Pleaux, Cantal, França.
https://goo.gl/maps/eaEt2KFp9nSnnmeq9

Tipus de exercici:
Veterinari rural amb possibilitat de fer petits animals.
Visites a explotacions ramaderes, fonamentalment bovines. 80% races aptitud càrnica (salers, llimusina, aubrac, blonde d'aquitaine), 20% lleteres (frisones). Vehicle d'empresa tot terreny. La clientela compta amb prop de 200 explotacions.
La clínica ofereix la possibilitat de realitzar ecografies i radiografies. Compta amb dues sales de cirurgia: rural i canina.

Horaris:
Començar al juliol.
De 8h30 a 12h i de 14h a 19h.
Tres dies a la setmana ("tres quarts de jornada") més 6 caps de setmana a l'any.

Remuneració:
Aproximadament 2000€/mes.

Establert segons el conveni nacional francès:
Info sobre els échelons:
https://www.vetojob.fr/page/echelons-des-salaries-veterinaires-44.html
Info sobre els salaris:
https://www.vetojob.fr/page/salaires-en-2021-117.html

Contacte:
Mail:  vet.pleaux@orange.fr
Tlf:   +33 4 71 40 48 14