Oferta - 10/11/20

Necessitem cirurgià veterinari de xicotets animals amb almenys 5 anys d'experiència en teixits blans i coneixements de diagnòstic per imatge.

 Valorem coneixements de traumatologia i medicina interna.

 Clínica amb equipament tecnològic d'altes prestacions.

 Jornada laboral de dilluns a divendres.  No es realitzen urgències.

 Retribució de 30.000 a 50.000 euros bruts anuals, en funció de l’experiència i formació.

 Zona de la Marina Alta, Alacant.

 Interessats enviar Currículum Vitae a nextvet@nextvet.es