Oferta - 08/02/21

“Es busca un veterinari per augment en el volum de negoci i la implementació de nous serveis`.


Mitja jornada. Possibilitat de convertir el contracte en jornada complerta
o en fixe immediatament segons adaptació al lloc de treball.


No és imprescindible experiència en consulta i cirurgia, però es valorarà. També es valorarà el domini de llengües com el castellà, el francés i l’anglès.

Imprescindible tenir carnet de conduir B.


Sou segons conveni i depenent de l'experiència i capacitats demostrables.
Guàrdies no presencials a compartir, segons el demostrat anteriorment.

 

Els interessats poden adreçar el CV a l’adreça de correu electrònic: info@cvcadells.cat