oferta-06/07/22 plaça de tècnic/a mitjà/ana de salut

L’Ajuntament de la Garriga, convoca una plaça de tècnic/a mitjà/ana de salut. Avui s’han de publicar les bases  específiques que han de regir la convocatòria pública.

 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOPB (04/07/2022), és a dir del 5 al 19 de juliol.

 Adjunto el formulari específic i la publicació al BOPB, per tal que pugueu fer-ne difusió entre els vostres col·legiats.  

interessats 93 860 50 50  mail sanitat@ajlagarriga.cat