Demanda - 18/05/22 VETERINÀRIA BOVÍ LLETER

Veterinària de boví lleter, enèrgica, amb capacitat de treball en equip  busca feina enfocada en la clínica bovina i recría dins l'àmbit d'una explotació ramadera.

Aportació d'experiència i dinamisme alhora de portar a terme les tasques que es requereixin.

disponibilitat de coche propi si és necessari.

adjunto CV