IDENTIFICACIÓ EQUINA

IDENTIFICACIÓ EQUINA
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya

Ferran Puig, 15
08023 Barcelona

Tel. 93 211 18 82 (horari atenció 9:00 a 13:00 hores)
Fax. 93 211 18 82
E-mail: equids@veterinaris.cat

Els veterinaris que vulguin identificar èquids han de ser obligatòriament col·laboradors amb el DAAM (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural).  I hauran de tenir el certificat digital de CAMERFIRMA per poder-se conectar a la base de dades d'identificació equina (en endavant IDEQUI) del DAAM. Per demanar el certificat cal contactar amb el seu Col·legi Oficial de Veterinaris.