LA ‘GRIP CANINA’, ENCARA QUE NO AFECTA ELS HUMANS, S'ASSEMBLA EN ELS SÍMPTOMES I EL TRACTAMENT

Informació addicional