Hepatitis E: el porc cru és la principal causa d'infecció a la UE

mes informació aquí