DEPARTAMENT DE SALUT - GENERALITAT DE CATALUNYA

26/01/2018

Actualització Tríptic informatiu Malaties de Declaració Obligatòria

Per indicació de la Dra. Mireia Jané, Sub-directora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública,

us enviem, adjunt, l’actualització del  tríptic de les Malalties de Declaració Obligatòria (MDO), adaptat a la normativa

europea i als requeriments internacionals en matèria de vigilància epidemiològica, resultat de l’aplicació del Decret

203/2015, pel qual es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics

Entre les actualitzacions, destaca el recordatori que els brots epidèmics són de declaració urgent a la Xarxa de Vigilància

Epidemiològica de Catalunya referenciades en el tríptic.

També el podeu trobar en el següent enllaç del Canal Salut:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/llistat_mdo_normatiu.pdf