DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

29/01/2018

Mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de reproducció a Catalunya

El passat dia 25 es va publicar al DOGC la Resolució ARP/75/2018, de 19 de gener, per la qual s'actualitzen les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de reproducció a Catalunya (DOGC número 7543).

La informació al respecte així i com el document de Mesures sanitàries periòdiques i obligatòries les podeu trobar al següent enllaç de la web del Departament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/dar_programes_sanitaris_vaqui/dar_mesures_sanitaries_obligatories_explotacions_bovines/

Com ja sabeu, la gran novetat són els canvis en els controls anuals de brucel·losi a conseqüència de la declaració de Catalunya com a territori oficialment indemne de brucel·losi bovina del passat mes d’octubre.

 

 

sat dia 25 es va publicar al DOGC la Resolució ARP/75/2018, de 19 de gener, per la qual s'actualitzen les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de reproducció a Catalunya (DOGC número 7543).

 

La informació al respecte així i com el document de Mesures sanitàries periòdiques i obligatòries les podeu trobar al següent enllaç de la web del Departament:

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/dar_programes_sanitaris_vaqui/dar_mesures_sanitaries_obligatories_explotacions_bovines/

 

De totes maneres us adjuntem ambdós documents en aquest correu.

 

Com ja sabeu, la gran novetat són els canvis en els controls anuals de brucel·losi a conseqüència de la declaració de Catalunya com a territori oficialment indemne de brucel·losi bovina del passat mes d’octubre.