Vols Col·legiar-te?

QUE NECESSITES:

- Fotocòpia del títol o del resguard de la Llicenciatura de Veterinària compulsat per la Facultat expedidora.

- Fotocòpia del DNI.

- 1 Fotografia tipus carnet.

- 60€ de drets de col·legiacio que caldrà portar en metal·lic o fer ingres al compte ES30 0081 0178 6600 0202 0004 indicant el concepte Drets de Col·legiació i el nom i cognoms.

- Emplenar els documents de PDF que hi ha a l'esquerra, que son, l'autorització bancaria, la declaració d'acceptació dels estatuts, full compromís veterinari amb l'AIAC, la fitxa col·legial i la sol·licitud d'adhesió a la polissa de responsabilitat civil professional (en cas de no tenir-ne cap) i portar-los personalment o enviar-los per correus ordinari.

- Per estar col·legiat es obligatori tenir contractada una polissa de responsabilitat civil professional. Aquesta va inclosa en el preu de la quota trimestral de 60€.

 

PER VETERINARIS DE FORA DE LA UE el títol de Veterinaria ha de presentar-se reconegut i homologat per la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y homologaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Paseo del Prado, 28, 28071 Madrid.