Òrgans de representació

 • President: Sr. Bernat Serdà Bertran

  President: Sr. Bernat Serdà Bertran

 • Secretaria: Sra. Margarita Zurutuzar Urquia

  Secretaria: Sra. Margarita Zurutuzar Urquia

 • Tresorer: Sr. Ramon Cedó Benet

  Tresorer: Sr. Ramon Cedó Benet

 • Vocal: Sr. Antoni Margenat Luque

  Vocal: Sr. Antoni Margenat Luque

 • Vocal: Sr. Jordi Sirvent Puigvert

  Vocal: Sr. Jordi Sirvent Puigvert

 • Clínica de Petits Animals: Sr. Rafael Mendieta Fiter

  Clínica de Petits Animals: Sr. Rafael Mendieta Fiter