Oferta traspàs - 08/11/2017

Traspàs de clínica veterinària a Blanes (Girona) per canvi de domicili. Clínica que porta 15 anys en funcionament, amb amplia cartera de clients. Consta de sala de recepció amb botiga, amplia consulta, sala de raigs X amb aparell de radiologia convencional, quiròfan equipat i perruqueria. Opció a incloure ecògraf portàtil quasi nou. Tots els permisos i llicències al dia. S'inclou tot el material disponible a la clínica. Contacte per email: ncaurin@gmail.com. Preu: 30.000 euros.