Oferta - 04/09/2017

Estem buscant dos tipologies de noia:

 - Auxiliar de Laboratori

 - Veterinaria

 La feina tant en un cas com a l'altre, seria la de fer treballs conjunts de laboratori amb serveis veterinaris oficials de salut, per a la detecció de triquinosi via 1375/2015 i inspecció de les canals. També portar al dia el HAPPCC de l'empresa i control de qualitat.

Aixo seria feina a mitja jornada de dilluns a divendres des de setembre a 1 d'abril. 7 mesos

En el cas de que la persona fos veterinaria, també hi hauria feina per 2-4 hores a la tarda en cap de setmana ( o dissabte o diumenge ) per a inspecció de canals.

 Contacte - Arnau 627 35 17 28