Oferta - 03/07/2018

Clínica Veternària en Mataró cerca Veterinàri/a per subtitució en horari de tardes, Agost matins, no urgències

gatassa.vet@gmail.com

937 57 43 44 / 618 189 907

Maria Rafart i Virgili

Elvira Carrasco Vazquez