Ofertes

Oferta - 02/01/2018

Oferta - 02/01/2018

Esperant que sigui del vostre interès, comencem l’any amb noves oportunitats de feina dels nostres socis:

-          Bioinformatician, Bioinformatics and Genomics Unit core facility, Institut Germans Trias i Pujol (IGTP). Data límit: 9 de gener de 2018

-          Bioinformatics Research Assistant, Genome Data Science lab, Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Data límit: 30 de gener 2018

Trobareu tota la informació a la secció d’ofertes de feina: http://bioinformaticsbarcelona.eu/job-offers

Oferta - 05/01/2018

Oferta - 05/01/2018

Bethvet busca veterinari/a per una substitució. Visites a domicili sobretot per la zona de la Selva oest. Jornada parcial amb horari flexible. Contacte: bethvetadomicili@gmail.com o al telèfon 608 11 99 26.

 

Oferta - 10/01/2018

Oferta - 10/01/2018

Es busca veterinari per cobrir baixa de maternitat (duració aproximada 6 mesos amb possibilitat de continuació) a partir mitjants abril del 2018 en una clínica veterinària de Girona ciutat.

Horari de 2 matins i 3 tardes i dissabtes al matí alterns (20.5 setmanals) , SENSE urgències.

Interessats envieu  el currículum a vetandvet.gi@gmail.com i trucar al 972296283 per concertar una entrevista.

 

Oferta - 15/01/2018

Oferta - 15/01/2018

Empresa multinacional alemana, fabricante de aditivos químicos, con oficinas en Barcelona ciudad, requiere:

TECNIC/A COMERCIAL ADITIVOS PARA AVES DE CORRAL (eventualmente, porcinos)

para VENTA DE PRODUCTOS para nutrición animal DE NUESTRA PROPIA I+D a criadores y fábricas de piensos a nivel nacional

-Formació imprescindible: Biólogo/a o titulaciones afines (veterinaria, Ingeniería agrícola). Experiencia comercial en venta de aditivos u otros productos para animales de granja y/o fabricantes de piensos.

-Idiomas: castellano, inglés oral nivel medio-alto.

-Experiencia mínima: desde 2 años como técnico comercial y conocimiento de nutrición aviar.

-Carnet conducir turismos.  No se requiere coche propio

-Requisitos: estudios y experiencia arriba señalados. Residencia preferente cerca de Barcelona ciudad, sin descartar otros puntos geográficos. Disponibilidad para desplazamientos a nivel nacional.

-Horario completo

-Contrato laboral indefinido

-Retribución negociable entre 38.000 a 48.000 €/br. año/ variable del 15%, coche de empresa y otros beneficios

-Enviar C.V. si se cumplen requisitos: coach.bcn@gmail.com - Se agradece y se dará respuesta a sus solicitud.

Oferta - 15/01/2018

Oferta - 15/01/2018

Proposta contracte menor de veterinari especialista en èquids per la revisió de cavalls de caleses Aj. de Palma 2018

Des de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, es precisa la contractació d'un veterinari/a especialitzat i amb experiència en clínica equina, per a la realització de les revisions obligatòries i extraordinàries durant l'any 2018 dels cavalls adscrits al servei municipal de cotxes de cavalls (Galeres).

S'adjunta l’enllaç amb la pàgina Web de l'Ajuntament de Palma (Perfil del Contractant – Contractes menors - Ecologia) on es troba disponible el plec de condicions tècniques que regiran per a la presentació d'ofertes i propostes del servei d'assistència externa veterinària per a la realització d'aquestes revisions:

https://perfilcontractant.palma.cat/portal/PALMA/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=108043&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=ca&codMenu=2435#anclaDatosEspecificos1

 

La data màxima de lliurament de les propostes serà el dimarts dia 30 de gener de 2018.

 

Oferta - 18/01/2018

Oferta - 18/01/2018

Oferta - 19/01/2018

Oferta - 19/01/2018

Lloc vacant: Tècnic de suport especialitzat (veterinari designat) en infraestructura animal i coordinador del personal de suport de l'Àrea de Producció Animal del centre Mas de Bover

Localitat: Mas de Bover – Ctra. Reus – El Morell, Km. 3,8 Constantí (Tarragona)

Jornada: Complerta, 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda, incloent torns de cap de setmana de manera coordinada amb d’altre personal del programa.

Retribucions : 26.673,63€ bruts anuals

Durada del contracte: Contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de continuïtat.

Funcions específiques del lloc de treball:

-              Realitzar funcions com a persona encarregada coordinant el grup de treball que dona suport directe a les instal·lacions animals, administrant i gestionant les instal·lacions i els equips tècnics.

-              Portar a terme les actuacions necessàries com a veterinari vetllant pel correcte estat sanitari dels animals que participen als projectes de recerca i als contractes de serveis amb empreses, realitzant inoculacions, avaluacions de signes i lesions, presa de mostres i aplicació de tècniques d’anàlisi (in vivo i post-mortem)

-              Coordinar i executar les fases animals de projectes de recerca competitius i serveis a empreses en l’àmbit veterinari seguint bones pràctiques de laboratori (BPL), i en bones pràctiques clíniques (BPC) quan s’escaigui.

-              Participar en les activitats de recerca així com en les activitats pròpies de gestió de la instal·lació realitzant mesures de qualitat, assistència, recopilació, anàlisi i interpretació de dades, d’acord amb els protocols i procediments establerts.

-              Participar en la formació de tècnics o estudiants en les tècniques que realitza de forma rutinària

-              Treballar sota confidencialitat i discrecionalitat en l’aplicació dels procediments i assignació de tasques

-              Formar part del Comitè d’Experimentació Animal de l’IRTA en cas que li sigui requerit.

-              Realitzar altres funcions de suport dins de l’àrea de nutrició animal que li puguin ser requerides a través de la persona responsable de la plataforma d’infraestructures animals de l’institut.

Requisits:

-              Formació universitària de grau en veterinària.

-              Coneixement dels idiomes: català, castellà i anglès. 

-              Coneixements d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, i bases de dades.

-              Disponibilitat per viatjar pel territori català, en cas necessari.

-              Flexibilitat horària.

-              Carnet de conduir i vehicle propi.

Mèrits específics:

-              Valorable alt coneixement dels idiomes: català, castellà i anglès. 

-              Valorable alt coneixement d’ofimàtica: fulls de càlcul, processament de textos, i bases de dades.

-              Valorable experiència demostrable en llocs de treballs similars.

-              Valorable experiència de treball en projectes de recerca, maneig, disseny i sanitat experimentals principalment en estabularis, i entorns amb sistemes de qualitat integrada.

-              Valorable coneixements d’estadística principalment SAS.

-              Valorable acreditació d’estar capacitat com a funció C, D, E o F (Ordre ECC/566/2015).

-              Valorable formació en Bones Pràctiques de Laboratori (BPL).

-              Valorable formació en Bones Pràctiques Clíniques (BPC).

Competències/Habilitats:

-              Capacitat de comunicació i relació amb el personal (intern i extern)

-              Capacitat de treball en equip

-              Capacitat de gestió d’equips de treball

-              Capacitat d’organització i planificació de la feina

-              Capacitat per resoldre problemes

-              Orientació a l’ordre i la qualitat

-              Iniciativa i motivació

-              Confidencialitat

Interessats contactar:   Jordi Sanahuja

                                               671 521 880

                                               Jordi.sanahuja@irta.cat

Oferta - 18/01/2018

Oferta - 18/01/2018

Se busca veterinario para incorporar en plantilla. Equipo de 4 veterinarios y 2 auxiliares. Dos clínicas veterinarias totalmente equipadas en las localidades de LLoret de Mar y Blanes. Horario partido de 10 a 13 horas y de 17 a 20:30 h. Sábados de 10 a 13 horas. Un sábado libre al mes. 
Guardias no presenciales alternas con el resto del equipo.
Salario según experiencia que variará entre 1000 y 1500 netos al mes. Urgencias a parte. 50 euros netos por urgencia sencilla y 100 netos por urgencia quirúrgica.
Se valorarán años de experiencia, conocimientos en medicina interna y cirugía, medicina de exóticos, dominio de idiomas, buena presencia, don de gentes y capacidad de trabajar en equipo.
Interesados enviar curriculum vitae a robert.canvet@gmail.com

Oferta - 22/01/2018

Oferta - 22/01/2018

feina com a Tècnic de suport especialitzat

Informació addicional

Oferta - 19/01/2018

Oferta - 19/01/2018

Oferta Laboral - Veterinari/ària clínic/a (espècie boví)

Oferta - 22/01/2018

Oferta - 22/01/2018

Oferta - 25/01/2018

Oferta - 25/01/2018

INGASO FARM, important empresa líder en el SECTOR DE NUTRICIÓ PORCINA i pertanyent a un gran grup industrial igualment líder en el seu àmbit d'activitat, precisa incorporar per CATALUNYA

Oferta - 29/01/2018

Oferta - 29/01/2018

Localització: Vallés Oriental.

Persona de contacte: Martí

"Se requiere Veterinari@ para Clinica completamente equipada. 
Se necesita carnet de conducir y coche propio. Buen trato con el cliente y experiencia.
Se ofrece contrato indefinido a jornada completa 40h/semana.
Buenas condiciones laborales, buen ambiente de trabajo. Salario acorde con la experiencia y con el rendimiento; en cualquier caso como mínimo 1250 Euros netos al mes."
Interesad@s enviad CV al email:
mlvet76@gmail.com

 

Oferta - 29/01/2018

Oferta - 29/01/2018

Esperant que sigui del vostre interès, comencem l’any amb noves oportunitats de feina dels nostres socis:

-          Research Assistant (programmer), Molecular Modeling and Bioinformatics group, Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Data límit: 9 de febrer 2018

Trobareu tota la informació a la secció d’ofertes de feina: http://bioinformaticsbarcelona.eu/job-offers

 

Oferta - 31/01/2018

Oferta - 31/01/2018

Som una botiga+ consultori veterinari de Manresa

Busquem Veterinari/a que es faci càrrec del consultori amb totes les seves tasques correspoents. Possiblitats d'aumentar consultori

Oferim formar part d'un equip jove i dinàmic, botiga i negoci en creixement

Contracte indefenit. Sou conveni+ varible 

Kan's&co

672334406

Mascotesgili@gmail.com

Oferta - 01/02/2018

Oferta - 01/02/2018

Se necesita veterinario para un centro canino en zona de Girona, media jornada de manana (de 10h00 a 20h00) . Se busca persona proactiva, responsable, con experiencia mínima de un año , con buen trato al cliente. Incorporación inmediata.699986353

 

Oferta - 02/02/2018

Oferta - 02/02/2018

Zoetis, empresa líder en salut animal, dedicada a descobrir i desenvolupar solucions que contribueixen a la salut animal mitjançant el subministrament de medicaments, vacunes, assistència i formació de qualitat, orientat a criadors i cuidadors d’animals en tot el món, busca, per la planta d’Olot (Girona), un veterinari/a amb experiència en el treball amb animals d’experimentació en estabulari multiespècie, alt domini d’anglès, i habilitats pel treball en equip, per a dirigir estudis amb productes biològics en animals d’experimentació. Amb aquest fi, haurà de redactar protocols, obtenir mostres i dades primàries, redactar informes finals, i altres tasques vinculades, garantint en tot moment que es compleixen les normatives de besestar animal establertes, GMPs i GLPs, i l’ajust dels estudis als principis de les 3R.

Per poder aplicar a la posició, cal enviar CV actualitzar i carta de presentació a: montse.penarroya@zoetis.com

 

Oferta - 13/02/2018

Oferta - 13/02/2018

Es busca veterinari@ autonom@ amb experiència, ganes de treballar i bon tracte amb la gent a Sant Hilari Sacalm, Girona.
S'ofereixen 18 hores setmanals, amb incentius i ajuts a la formació. Possible ampliació d'hores i flexibilitat horària.
Interessats enviar currículum a cveterinariblau@gmail.com

Oferta - 14/02/2018

Oferta - 14/02/2018

Buscamos veterinarios para clínica Kivet de Platja D’Aro.

Imprescindible indicar en el asunto  “Veterinario/a Platja D’Aro” al enviar CV a seleccion@masquepet.com.

Deseable experiencia en quirófano

Se ofrece:

-Contratación indefinida: Proyecto estable en compañía en continuo crecimiento.

- Salario a convenir según experiencia aportada.

Oferta - 15/02/2018

Oferta - 15/02/2018

Empresa que investiga i comercialitza producte natural per alimentació animal requereix un perfil comercial amb formació preferible com a veterinari, biòleg o enginyer agrònom, i que tingui experiència en la venda de productes en el sector de nutrició animal.

Les funcions principals seran les d'ampliar la cartera de clients (fàbriques de pinso, correctors, veterinaris, granges …) en l'àmbit nacional.

Es requereix carnet de conduir i cotxe propi. S'ofereix portàtil, telèfon d'empresa, quilometratge i gastos.

Envieu C.V persones interessades i que compleixin els requisits: jgonzalez@stevifeed.com

Oferta - 19/02/2018

Oferta - 19/02/2018

Oferta treball per clínica a Melilla

Informació addicional

Oferta - 26/02/2016

Oferta - 26/02/2016

Multinacional alemana, fabricante de aditivos químicos, con oficinas en Barcelona ciudad, requiere:

-Nom vacant:  TECNIC/A COMERCIAL ADITIVOS y PIENSOS PARA AVES DE CORRAL

PARA VENTA DE PRODUCTOS DE NUESTRA PROPIA I+D, contrastados en CEE, para nutrición aviar.

-Formació imprescindible: Veterinario con formación y/o  experiencia especifica en nutrición de aves de corral

-Idioma: castellano, inglés oral nivel medio-alto

-Informática: usuario, preferible familiarizado con SAP

-Experiencia mínima: al menos 2 años como técnico comercial

-Carnet conducir turismos

-No se requiere coche propio

-Requisitos imprescindibles: estudios y experiencia arriba señalados  y disponibilidad para desplazamientos.

-Horario completo

-Contrato laboral

-Retribución negociable entre 37.000 a 43.000 €/br. año más otros beneficios y  coche de empresa para todo uso.

-Enviar C.V. si se cumplen requisitos: coach.bcn@gmail.com

Oferta - 28/02/2018

Oferta - 28/02/2018

TÈCNIC/A DE BENESTAR ANIMAL

Oferta - 28/02/2018

Oferta - 28/02/2018

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Oferta - 01/03/2018

Oferta - 01/03/2018

DELEGAT COMERCIAL a Barcelona Nord i Girona

Oferta - 08/03/2018

Oferta - 08/03/2018

Se necesitan veterinarios para nuestros centros en Terrassa, Vilafranca del Penedés y para la próxima apertura de nuestro centro en Tarragona.

Vacantes disponibles: Una en cada centro.

 

Se ofrece contrato a Jornada completa con incorporación inmediata con contrato laboral.

 

Requisitos:

2 años de experiencia demostrable en consulta clínica y cirugía

Horas Semanales: 40

Necesario disponer de carnet de conducir

Idiomas: Castellano y valorable catalán

Para más información llamar al número: 646659511

O enviar email a vetsolidari3@gmail.com indicando en el asunto Veterinario Vilafranca, Veterinario Terrassa o Veterinario Tarragona según proceda.

Oferta - 12/03/2018

Oferta - 12/03/2018

Multinacional alemana, fabricante de aditivos químicos para nutrición aviar , con oficinas en Barcelona ciudad, requiere:

TECNIC/A COMERCIAL ADITIVOS y PIENSOS PARA AVES DE CORRAL

PARA VENTA DE PRODUCTOS DE NUESTRA PROPIA I+D, muy contrastados, para nutrición aviar.

-Formación imprescindible: Veterinario/a, con formación y/o  experiencia especifica en nutrición de aves de corral o eventualmente, de venta a fábricas de piensos y/o granjas.

-Idioma: castellano, inglés oral nivel medio-alto

-Experiencia mínima: al menos 2 años como técnico comercial. Preferible con venta a granjas y/o fabricas de piensos.

-Requisitos imprescindibles: estudios y experiencia arriba señalados  y disponibilidad para desplazamientos, pasando dos o tres noches/mes fuera de Catalunya.

-Contrato laboral, puesto fijo de 40 hs./semana.

-Retribución negociable entre 37.000 a 44.000 €/br. año más otros beneficios y  coche de empresa para todo uso.

-Enviar C.V. si se cumplen requisitos: coach.bcn@gmail.com

Oferta - 12/03/2018

Oferta - 12/03/2018

IVH- INTERNATIONAL VETERINARY HOSPITAL, KUWAIT (www.ivhq8.com), clinica veterinaria más importante de Kuwait y en expanción en la región, precisa

VETERINARIOS/AS (3)especializado y con 5 o más años de experiencia

Experiencia en oftalmología, traumatología, RX, cirugía u otra, de pequeños animales y en exóticos. INGLES fluido.

La empresa ofrece:

- salario negociable a partir de 35.000€/año. Vivienda, coche, con servicios pagos y gastos de gestión, viaje, billetes de vacaciones 30 días al país de origen.

- Enviar CV si cumple requisitos: coach.bcn@gmail.com y nos pondremos en contacto.

Oferta - 19/03/2018

Oferta - 19/03/2018

Clínica veterinària ubicada a Lleida ciutat l’interessa incorporar al seu equip dos professionals veterinaris.

Oferim: Un bon ambient de treball. Jornada continua en torn de matí o tarda. La resta de condicions laborals es negociaran amb els candidats.

Es demana: Voluntat de progrés i il·lusió per la feina. Ens agradaria que el candidat sàpigues crear bon ambient en la seva relació tan amb els companys de feina com amb els clients.

Es valorarà: Tot allò que els candidats puguin oferir i demostrar com per exemple experiència, especialització, màsters etc.

Els candidats interessats en l’oferiment podeu enviar els vostres currículums a: vetsegre31@gmail.com .

Oferta - 19/03/2018

Oferta - 19/03/2018

Busquem veterinari/a junior per incorporació inmediata en un equip de 5veterinaris i 3 auxiliars a Sant Celoni. Som una centre amb molts anys d'experiència i necessitem una persona amb moltes ganes de treballar en equip per passar visites en consulta diàries, responsabilitzar-se de tota la zona d'hospitalització i ajudar en les cirurgies. Oferim jornada partida  de 10-14h i de 16-20h amb torns rotatius de guàrdies no presencials i un total de 40h setmanals. Preferentment persones que visquin en la zona o disposades a traslladar-se. Sou a convenir segons experiència. Interessats enviar C.V a cvmascots@yahoo.es.

Oferta - 20/03/2018

Oferta - 20/03/2018

Oferta - 27/03/2018

Oferta - 27/03/2018

Centre veterinari de Puigcerdà necessita veterinari/a per a incorporació immediata, per treballar a jornada complerta.

Es valorarà experiencia en clínica de petits i/o grans animals, i coneixements de francés. Interessats podeu trucar al 639407662, o bé enviar un correu amb el CV a mirecar@hotmail.com.

 

Oferta - 05/04/2018

Oferta - 05/04/2018

Alltech, compañía internacional enfocada en la salud animal a través de la nutrición, busca TÉCNICO-COMERCIAL DE PORCINO:

RESPONSABILIDAD:

 • Participación en el desarrollo  y ejecución de la estrategia técnica y comercial para el porcino en el área asignada: Cataluña - Aragón
 • Seguimiento y apoyo técnico a integrantes del Dpto comercial de la empresa.
 • Supervisión técnica de las cuentas clave de cliente asignadas

TAREAS:

 • Formulación de piensos y programas nutricionales para clientes y prospectos clientes
 • Recomendación de uso y aplicación de las tecnologías de la empresa con el objetivo de mejorar la productividad y el estado de salud de las granjas
 • Supervisión técnica sobre el buen uso de las tecnologías de la empresa y seguimiento técnico de su eficacia
 • Estudio y conocimiento de productos competidores

Buscamos:

 • Licenciadas/os en Veterinaria o Agronomía (Producciones ganaderas)
 • Valorable, experiencia de dos o más años en puestos similares
 • Valorable, formación específica reglada en el sector porcino
 • Valorable, inglés fluido
 • Para integrarse en una reconocida compañía internacional

Condiciones laborales:

  • Contrato laboral a tiempo indefinido
  • Interesante retribución económica, compuesta de:
   • Un Salario Bruto anual fijo
   • Una retribución variable, vinculada a la cifra de negocio del área
  • Paquete retributivo adicional
   • Coche de empresa
   • Ordenador y teléfono móvil
   • Programa de formulación
   • Seguro médico privado
   • Plan de pensiones
   • Formación continuada

Envío de Curriculums Vitae a la siguiente dirección:  mgomez@alltech.com

Oferta - 06/04/2018

Oferta - 06/04/2018

Oferta - 09/04/2018

Oferta - 09/04/2018

Es busca veterinari/a per a incorporació immediata, per treballar a jornada complerta en el Centre Veterinari de Quart ( Girona)

Es valorarà experiència en clínica de petits animals i bon tracte amb el públic. Interessats posar-se en contacte al 650 079 651, o bé enviar un correu amb el CV a info@gmail.cat 

Oferta - 10/04/2018

Oferta - 10/04/2018

Es necessita veterinari/a amb experiència per portar consultori a Breda. 

C.Veterinaria amb perruqueria i botiga amb un recorregut de més de 18 anys. 

Hores i sou a convenir.

(Possibilitat de traspàs)

Contacte: Anna. 609185969. bychuvetsecretaria@gmail.com

Oferta - 16/04/2018

Oferta - 16/04/2018

Para ampliar plantilla, el Hospital Veterinario El Madroñal, busca veterinario. Se valorará 1 año de experiencia, idiomas, capacidad de trabajo en equipo y buen trato con el cliente. Mandar currículums a veterisur@gmail.com